Tento velký hudebník se narodil 21. března 1930 v Biskupicích v č.p. 44. Jeho otec Viktor, veterán z první světové války, byl nadšeným amatérským hudebníkem. Hrával na křídlovku, trumpetu i na housle.

Po první světové válce se Viktor Vykydal naučil brzy hru na varhany, aby mohl v obci vy­konávat funkci varhaníka. U Vykyda1ů se velmi často zkoušelo - hudební doprovod k vánočním a pouťovým mším musel být precizně nacvičen - a Adolf Vykydal začínal již v útlém věku při těchto příležitostech proje­vovat hudební talent.

Otec synovo nadání brzy rozpoznal a asi od šesti let jeho věku ho učil hrát na různé hudební nástroje. V jeho počínání ho podporovali i biskupičtí učitelé, neboť také oni měli v té době pro hudbu velké pochopení. Když bylo Adolfu Vykydalovi deset let, začal navštěvovat hodiny klavíru, varhan a houslí u učitele hudby Miloslava Hrubého v Městečku Trnávce. Toto ob­dobí skončilo v roce 1944, kdy byl Adolf Vykydal nuceně přidělen na práci pro Německo.P o měšťanské škole v Chornicích a po skončení druhé světové války následovalo studium na konzervatoři v Brně.

Zde se tento mladý hudebník věnoval oborům bicí nástroj a dirigování. Pro práci dirigenta bylo nutné být dobrým klavíristou, což Adolf Vykydal dokazoval nejen ve škole, ale i v biskupické kapele a v jevíčském tanečním orchestru, kde hrával. V roce 1949 složil také státní zkoušku pro učitele hudby ze hry na housle. O tři roky později ukončil brněnskou konzervatoř a byl přijat na Vysokou školu múzických umění do Bratislavy. Zde studoval dirigování u vynikajícího dirigenta Václava Talicha. Kromě studia působil také v orchestru Slovenského národního divadla v Bratislavě pod vedením rovněž skvělého Zdeňka Chalabaly. Tito dva umělci znamenali pro mladého studenta výhodnou kombinaci, kterou poz­ději dokázal zúročit. Vysokoškolská studia ukončil Adolf Vykydal u Dr. Rudovíta a shodou okolností byl zrovna v té době vypsán konkurz na místo dirigenta Slovenského národního divadla v Bratislavě. Adolf Vykydal výběrové říze- ní vyhrál a tím začala v roce 1958 jeho profesionální dráha dirigenta.

Jeho umělecký život byl velmi bohatý. Dirigoval mnoho oper, spolupracoval na padesáti baletních titulech, účinkoval v zahraničí a sbíral ocenění. Dirigoval např. celostátní premiéru baletu "Ikaros" (T. Andrašovan), dále pak díla "Hloupý Honza" (O. Nedbal), "Z pohádky do pohádky", "Slovanské tan­ce" (A. Dvořák). V zahraničí si získal ohlas dirigováním Šostakovičova triptychu "Taneční suita", "Děvče a chuligán" a "Leningradská symfonie". Účinkoval ve Státním divadle v Drážďanech, na mezinárodních hudeb­ních festivalech v Berlíně a Wiesbadenu. Hostoval ve Švýcarsku, Itálii, Rakousku, Řecku, Finsku a dalších zemích. Ve Wiesbadenu byla jeho sboru udělena Cena kolegia muzikologů a kri­tiků Spolkové republiky Německo. Za nastudování díla "Pouť v bouřce" získal Cenu svazu divadelních umělců.

Kritici hodnotili jeho čtyřicetiletou činnost ve Slovenském národním divadle velmi pozitivně.V roce 1992 odešel Adolf Vykydal do penze. Občas ještě účinkoval v SND, jeho hlavní činnost se však soustředila do Státní opery v Banské Bystrici, kde působil do roku 1999. Co se týká jeho dalších aktivit, orga­nizoval a dirigoval také Piešťanský kúpelný orchester, učil na bratislavské konzervatoři obor dirigování a vedl rovněž symfonický orchestr této školy. Letos v březnu oslavil náš slavný rodák životní jubileum, při jehož příležitosti mohli nahlédnout do zákulisí hudebního umění také biskupičtí spoluobčané. Adolf Vykydal dirigoval na své narozeniny ve Slovenském národním divadle v Bratislavě balet "Labutí jezero" a na tento velký hu­dební svátek přizval své rodáky. Byl to skutečně nevšední zážitek, na který budou Biskupičtí dlouho vzpomínat.


Sice se neradi vracíme k smutné zprávě, která nás zasáhla, a to úmrtím pana dirigenta Adolfa Vykydala, který zesnul 8.4. 2009, proto si ještě jednou uctíme jeho památku a vzpomeneme na něj dokud ho mámě v živé paměti a to v krátkém videozáznamu z pohřbu, který se konal v budově Národního divadla v Bratislavě na Slovensku. Video pochází od společnosti SITA, která tyto záběry pořídila. Tímto ji chceme poděkovat, že tak učinila.Pozvánka na akci

logolaro

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie, Podmínekpoužití použití a zásad ochrany osobních údajů.